👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت شكست الكتريكي در عايقها(گازها)

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت شكست الكتريكي در عايقها(گازها)

مشخصات فایل:

عنوان: پاورپوینت شكست الكتريكي در عايقها

قالب بمدی: پاورپوینت

تعداد اسلاید:56

فهرست مطالب:

قانون گازها: كلاسيك

قانون گازها:توزيع سرعت ذرات

شكست الكتريكي در گاز

شكست الكتريكي در گاز-(ميانگين) فاصله آزاد

شكست الكتريكي در گاز:مقطع برخورد كل

انتقال انرژي در برخورد ذرات

برخورد  غيرالاستيك دو ذره

يونيزاسيون ضربه اي در گاز

تابعيت آلفا از فشار و شدت ميدان

مقايسه جريان تاونزند با مقاديرتجربي

عوامل تقليل يونيزاسيون ضربه اي

گذر از تخليه وابسته به مستقل

شدت ميدان شكست

شكست در ميدانهاي غير يكنواخت

تاثير الكترونگاتيويته روي ميدان(همگن) شكست

منحني هاي ولت- زمان

توزيع تاخير با اضافه ولتاژ

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت عوامل مؤ ثر در تربيت بررسی كاشت خيار در گلخانه اخلاق در اسلام صورتهاي مالي كارخانه شكلات فرمند بهینه سازی بیمارستان