👈 فروشگاه فایل 👉

مبانی نظری و پیشینه پژوهش تئوری رفتار مصرف کننده ( حالت سیستمی )

ارتباط با ما

... دانلود ...

مبانی نظری و پیشینه پژوهش تئوری رفتار مصرف کننده ( حالت سیستمی )

فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش تئوری رفتار مصرف کننده ( حالت سیستمی )

دارای 45 صفحه وبا فرمت word وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

فصل دوم : تئوری رفتار مصرف کننده ( حالت سیستمی )

2-1- مقدمه  20

2-2- بررسی رفتار مصرف کننده در حالت دو کالایی 20

2-3- بررسی رفتار مصرف کننده در حالت n کالایی 22

2-4- محدودیت بودجه(جمع پذیری ) 31

 2-5- تابع مطلوبیت جمع پذیر 32

2-5-1- تابع مطلوبیت جمع پذیرقوی 33

 2-5-2- توابع مطلوبیت جمع پذیرضعیف 33

2-6- توابع مطلوبیت تفکیک پذیر 34

2-6-1- تابع مطلوبیت تفکیک پذیر قوی 34                 

2-6-2- تابع مطلوبیت تفکیک پذیر ضعیف 34

2-7- مفهوم جمع پذیری روی کالاها 35

2-8- سیستم مخارج خطی ( LES )  36

2-9- دستگاه معادلات تقاضای تقریباً ایده آل 39

2-9-1- کشش های قیمتی و درآمدی در مدل تقریب خطی تقاضای تقریباً ایده آل44

2-9-2- قیود تئوریکی دستگاه معادلات تقاضای تقریباً ایده آل 47

2-9-3- برخی از مهمترین خصوصیات دستگاه معادلات تقاضای تقریباً ایده آل 50

2-1- مقدمه :

در تئوری های اقتصاد خرد بحث راجع به رفتار مصرف کننده مفصل بوده و از دیدگاههای مختلف این رفتار مورد ارزیابی قرار گرفته است . در بسیاری از متون با استفاده از تکنیک  ساده سازی ، یک حالت انتزاعی را که - فقط مصرف کننده با دو کالا مواجه است -  در نظر گرفته و رفتار اقتصادی واحد مصرف کننده را مورد بررسی قرار می دهند . درصورتیکه در برخی دیگر از متون یا مقالات اقتصادی  یک حالت کلی -  که در آن مصرف کننده به دنبال تصمیم گیری و انتخاب کالاها از میان تعداد زیادی از کالاها است -  مورد  بررسی قرار گرفته است .

از آنجا که مطالعه حاضر در پی ارزیابی عکس العمل مصرف کنندگان در خصوص کالاها و خدمات مصرفی آنها ( حمل و نقل ) می باشد ، لازم است مبانی تئوریکی که در زمینه تحلیل این رفتار تاکنون تدوین شده است ، بطور مختصر مرور شود . لذا فصل جداگانه ای تحت عنوان تئوری رفتار مصرف کننده ، به این منظور اختصاص داده شده است .

این فصل در ابتدا یک حالت ساده دو کالایی را در نظر گرفته و رفتار مصرفی خانوارها را طی این مدل بررسی می نماید . سپس در قسمت بعد با تعمیم این مدل در شکل n کالایی رفتار مصرفی خانوارها بطور مفصل تر تشریح خواهد شد . همچنین محدودیت هایی که در فرآیند حداکثر کردن مطلوبیت بر روی معادلات تقاضا تحمیل می شود مورد یادآوری قرار می گیرد . در نهایت نیز به بررسی نوع خاصی از معادلات تقاضا ، که همان سیستم معادلات تقاضای تقریبا ایده آل است ، پرداخته خواهد شد .

2-2- بررسی رفتار مصرف کننده در حالت دو کالایی

در تئوریهای اقتصاد خرد ، وقتی که رفتار یک خانوار – مصرف کننده – را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم ، پس از مشخص کردن یک سری فروض بر رفتار این مصرف کننده ، به منظور استخراج تابع تقاضای مصرف کننده به حداکثر کردن میزان مطلوبیت با توجه به قید بودجه پرداخته می شود . در این قسمت یک حالت ساده دو کالایی را در نظر گرفته ، و چگونگی بدست آوردن توابع تقاضا و تحلیل رفتار مصرف کننده مورد بررسی قرار می دهیم . حالتی را درنظر بگیرید که فقط دو کالای  و  وجود دارد مسئله ای که خانوار با آن مواجه است به صورت زیر بیان می شود :[1]                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                 2-1

در اینجا تابع مطلوبیت ، و  قیمت دو کالا و m میزان درآمد خانوار می باشد . قیمت ها و درآمد مثبت می باشند . محدودیت بودجه این قید را به دنبال دارد که مجموع مخارج صرف شده روی هر کالا برابر درآمد شود  بنابراین خانوار می بایست میان گروههای مختلف کالا ، آن ترکیب کالایی را انتخاب نماید که با توجه به برآورده شدن شرط محدودیت بودجه ،  بالاترین سطح مطلوبیت را برای وی ایجاد می  کند .

[1] - طبیبیان ، محمد ، خاکیان ، رحمان ' برآورد تقاضای ( AIDS ) برای اقلام یارانه ای خانوارهای شهری و روستایی طی سالهای 77-1369 ' ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، شهریور 1379 ص 12 .

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت بررسی و ارزیابی توپولوژی در شبکه و switch پاورپوینت بررسی پیش نویس لایحه قانون درآمدهای پایدار شهرداری ها پیشینه و مبانی نظری تحقیق نقدشوندگي گزارش آزمایشگاه فیزیک 2 ( آزمایش به هم بستن خازن ها ) بررسی و مقایسه ویژگی‌های خانوادگی و اجتماعی سالمندان مبتلا به آلزایمر و سالمندان عادی