👈 فروشگاه فایل 👉

مبانی نظری سازگاری

ارتباط با ما

... دانلود ...

مبانی نظری سازگاری

مبانی نظری  سازگاری

دارای 35 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

مقدمه:                                                               

امروزه در دنیایی زندگی می¬کنیم که بیش از هر زمان دیگری نیازمند انعطاف¬پذیری و سازگاری فردی و اجتماعی هستیم. این امر به علت تغییرات بسیار زیاد و چالش¬هایی است که در اثر پیشرفت تکنولوژی و گسترش زندگی مدرن ایجاد شده است. در چنین شرایطی بدون شک داشتن سازگاری و انعطاف¬پذیری می-تواند نقش به¬سزایی در بهبود و سلامت زندگی افراد داشته باشد. سازگاری کمک زیادی به برآورده شدن نیازهای محیطی می¬کند. این امر با افزایش توانایی در کنترل تکانه¬ها، هیجان¬ها یا نگرش¬ها انجام می¬شود. حال اگر به هر علتی فرد از برقراری ارتباط با دیگران و محیط اجتماعی خود ناتوان باشد. یا به¬ عبارتی، جریان سازگاری مختل شود، رفتارهای ناسازگارانه یا اختلالات رفتاری به¬وجود می¬آید (ثابتی و شهنی¬ییلاق، 1377). از طرف دیگر، با توجه به نظریه¬ی تکامل، آن دسته از افرادی که توانایی سازگاری بالاتری دارند می-توانند با محیط اطراف خود ارتباط بهتری برقرار کنند و بر تغییرات محیط غالب شوند. افراد سازگار، علاوه بر کنار آمدن با شرایط محیطی و تغییرات، به نفع خود بهره¬برداری می¬کنند. البته در نظریه¬ی تکامل، این موضوع به این شکل شرح داده می¬شود که محیط به افراد سازگار اجازه¬ی تکامل و گسترش نسل می¬دهد. باتوجه به تغییر شرایط در عصر جدید، بررسی سازگاری از جنبه¬های مختلف اهمیت می¬یابد تا افراد بتوانند متناسب با شرایط جدید سازگاری پیدا کنند (سیمونت ، 2010)،

................

ناسازگاری

ناسازگاری تغییر یا برگشتی در رفتار یا هیجانات را گویند که در پاسخ به تغییر زیست- محیطی خاص در زندگی فرد به¬وجود می¬آید. یک نوجوان به مسأله¬ی تغییر با تلاش و کوشش واکنش نشان خواهد داد، زیرا با آن¬چه او به صورت نرمال در نظر می¬گیرد متفاوت است. به جهت عدم درک درستی که نوجوان می¬تواند از تغییر در حال وقوع داشته باشد، ناسازگاری به انواع و صورت¬های گوناگون مثل اضطراب، افسردگی، پرخاشگری و یا رفتارهایی غیرعادی که مختص یک فرد در دوران بلوغ نیست دیده می¬شود. یک کودک یا نوجوان ناسازگار می¬تواند یک یا همگی این ویژگی¬ها را از خود بروز دهد:

-¬ آرام، تحریک¬پذیر، مضطرب و یا گوشه¬گیر به نظر می¬رسد.

-¬ در برابر به خواب رفتن مقاومت می¬کند.

¬-¬ اوقات تلخی¬های مکرر در رفتار او دیده می¬شود.

-¬ سیر قهقرایی در توانایی رفتن به توالت به صورت مستقل دارد.

-¬ افزایش اضطراب جدایی در او مشاهده می¬شود.

-¬ اقدام به ارتکاب رفتارهای غیرمعمول در میان جمع می¬کند؛ مانند ضربه زدن یا گاز گرفتن کودکان و همسالان دیگر (هولمن، وولف- کریستنسن، مولینز و ویزنیوسکی ، 2011).

...............

تعریف و اهمیت سازگاری

سازگاری، به¬طور خاص توسط روان¬شناسان طرفدار نظریه¬ی تکامل مورد بررسی قرار گرفته و به¬صورت قدرت کنار آمدن با شرایط محیطی، با هدف زنده ماندن و تولید مثل تعریف شده است. به-طورکلی در نظریه¬ی تکامل، سازگاری توانایی انعطاف نسبت به تغییر شرایط نیز تعریف شده است. همچنین از دیدگاه یادگیری اجتماعی سازگاری رفتاری است که  شایستگی فرد و میانگین توانایی او را نسبت به گذشته خود و اطرافیان افزایش می¬دهد و چون محتوای یادگیری اجتماعی به صورت ژنتیکی نیست، رفتار مناسب فرد با پیامدهای اجتماعی پاسخ داده شده و انتخاب می¬شود. به¬عبارت دیگر این رفتار تقویت شده و فرد می¬آموزد که با تکرار آن نتیجه¬ی مطلوبی به¬دست خواهد آورد (باربر ، 2010).

................

دیدگاه¬های مختلف در مورد سازگاری

دیدگاه لازاروس

لازاروس  (1984، به نقل از سیمونت، 2010)، سازگاری را به-صورت راهبردهای شناختی- رفتاری برای کنار آمدن و هماهنگ شدن با موقعیت¬های زندگی، به¬منظور مدیریت استرس و شناخت عوامل ناتوان¬کننده در آن موقعیت¬ها می¬داند. لازاروس و فولکمن  (1984، به نقل از کاویانی، پورناصح، صیادلو و محمدی، 1386)

.................

دیدگاه آلپورت

آلپورت  شخصیت را سازمانی پویا از ویژگی¬های جسمی و روانی افراد در نظر می¬گیرد که تعیین¬کننده نحوه¬ی سازگاری اختصاصی آن¬ها با محیط می¬باشد (اسندروف و دنیسن ، 2006). وی بیان می¬کند که شخصیت چیزی

...........

دیدگاه نظریه¬پردازان شخصیت

اهمیت سازگاری در شخصیت تاحدی است که در بعضی از تعریف-های شخصیت، برای پاسخ به ویژگی¬های متناقض شخصیت، نظیر ثبات و پایداری و در عین حال تغییرپذیری و غیر قابل پیش-بینی بودن رفتار انسان، از مفهوم سازگاری استفاده می¬شود (پورشهریار، رسول¬زاده، طباطبایی، خداپناهی و کاظم¬نژاد، 1387). اهمیت سازگاری در شخصیت به حدی است که نمی¬توان این دو مفهوم را از یکدیگر جدا کرد (اُذِر و بنت- مارتینز ، 2006).

............

دیدگاه مازلو

مازلو  (2000) معتقد است وقتی احساس احترام درونی می¬کنیم و یا به خود احترام می¬گذاریم، احساس ایمنی درونی و اعتماد به خویش می¬یابیم و خود را ارزشمند و شایسته احساس

..........

دیدگاه پیروان مذهب

رفتارها و عقاید مذهبی، تأثیر مثبتی در معنی¬دار کردن زندگی دارند. رفتارهایی از قبیل توکل به خداوند، عبادت، زیارت

...........

مدل سازگاری رُی

مدل سازگاری رُی افراد و گروه¬ها را به¬صورت سیستم¬های انطباقی در نظر می¬گیرد که رفتارشان در پاسخ به تغییر شرایط محیط است و برای بررسی تصمیم¬گیری¬ها در سازمان¬ها و ادرات مورد استفاده قرار گرفته است. این مدل سه نوع محرک محیطی را مشخص می¬کند که....

.............

دیدگاه جامعه¬شناسی

در دیدگاه جامعه¬شناسی به جای اصطلاح سازگاری از دو اصطلاح فرهنگ¬پذیری و اجتماعی¬شدن نیز استفاده می¬شود. اصطلاح فرهنگ-پذیری، به¬صورت توانایی فرد در شروع،

.........

دیدگاه پیاژه

پیاژه  چنین فرض می¬کند که همه¬ی ارگانیسم¬ها تمایلی ذاتی برای ایجاد رابطه¬ی هماهنگ بین خود و محیط¬شان دارند. به سخن

..........

دیدگاه تعاملی

خاستگاه اصلی مفهوم سازگاری، به¬بعد زیست¬شناسانه¬ی روان-شناسی، یعنی روان¬شناسی تکاملی برمی¬گردد. در روان¬شناسی این دسته از محققان را کردارشناسان می¬نامند. در این دیدگاه،

........

دیدگاه نظریه¬پردازان هوش

نظریه¬پردازان هوش، هوش را به¬عنوان مهم¬ترین مشخصه¬ی سازگاری فرد در اجتماع در نظر می¬گیرند. به این ترتیب افرادی که هوش بالاتری دارند توانایی بیش¬تری برای برخورد با محیط دارند. یکی از ابعاد هوش، هوش اجتماعی و هوش هیجانی است که به فرد توانایی درک هیجانات و حالات خود و دیگران را می¬دهد. افرادی که هوش هیجانی بالاتری دارند متناسب با درک بالاتری که از حالات خود و دیگران دارند اعمال مناسب و آگاهانه¬ای را در موقعیت¬های مختلف انجام می-دهند (گوتریه و همکاران، 1998).

.........

دیدگاه شناختی- رفتاری

این رویکرد با روش درمان شناختی- رفتاری به درمان بسیاری از بیماری¬ها می¬پردازد که افسردگی و اضطراب از جمله¬ی

...........

دیدگاه فراشناختی برای سازگاری در موقعیت تحصیلی

به عقیده¬ی پینتریچ  (2004)، فراشناخت شامل آگاهی از فرایندهای تفکر و شناخت است و راهبردهای برنامه¬ریزی، تنظیم و نظارت را دربرمی¬گیرد، که در ادامه بررسی می¬شوند. برنامه¬ریزی شامل انتخاب هدف، مرور کلی موضوع، طراحی سوال و تحلیل تکلیف است. راهبرد برنامه¬ریزی به فرد کمک می¬کند تا در انتخاب راهبرد شناختی مناسب تصمیم درستی اتخاذ کند، در ضمن برای یادگیری مطالب جدید دانش قبلی خود را فعال کند (شانک ، 2005).

............

عوامل مؤثر بر سازگاری اجتماعی

ایواتا و هیگوچی  (2000) در مروری جامع، عوامل مؤثر بر سازگاری اجتماعی را به شش دسته عمده تقسیم کردند که هر یک از آن¬ها به عوامل جزئی¬تر تقسیم شده¬اند. این عوامل عبارت¬اند از:

..........

اهمیت هوش هیجانی در سازگاری

آن¬چه سازگاری فردی را افزایش می¬دهد بهبود هوش هیجانی افراد است. هوش هیجانی شامل شناخت و کنترل هیجانات

...............

راه¬های افزایش سازگاری با ارتقای هوش هیجانی

1)¬ افزایش اطلاعات فرد درباره¬ی انواع هیجان، مثل شادی و غم، شجاعت و ترس، صبر و بی¬حوصلگی، عشق و تنفر و....

2)¬ گفتگو در مورد احساسات خود، تا نسبت به آن¬ها آگاهی بیش¬تری پیدا کرده و بتوانیم به صورتی آگاهانه¬تر با آن¬ها برخورد

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت استراتژي هاي كشوري در كنترل سرطان پاورپوینت سیستم سوخت رسانی ریل مشترک کاتر پیلار بررسی ايمني ساختمان مبانی نظری اعتبارحقوقي قرارداد ارفاقي، تاجر ورشکسته سوالات ارشد سراسری کد1119 - علم اطلاعات ودانش شناسي سال های 93، 94 و بعلاوه پاسخنامه سال 95