👈 فروشگاه فایل 👉

علوم قرآني

ارتباط با ما

... دانلود ...

علوم قرآني

تحقیق علوم قرآني

 متشکل از 100 صفحه ، در قالب word  قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::

علوم قرآني

علوم قرآني اصطلاحي است نسبتاً جديد ولي مصداق آن كهن و تاريخ آن به قدمت تاريخ قرآن است. و مراد آن علومي است كه پيرامون و بر محور قرآن اعم از تاريخ و تفسير و صورت و محتوا و نهايتاً استفادة بهتر بردن از قرآن در حوزة علوم شرعي و معارف ديني است. اين علوم عبارتند از 1) تاريخ قرآن (مقالة «تاريخ قران» در همين كتاب. گفتني است كه مقالة حاضر يعني قرآن و قرآن پژوهي در بردارندة يك دورة موجز از تاريخ قرآن است). 2)علم تفسير 3) علم قرائت و تجويد و ترتيل 4) علم رسم عثماني، يعني شناخت چگونگي رسم‌الخط و املاي قديمي و ثابت قرآن مجيد 5) علم اعجاز قرآن 6) علم اسباب نزول 7) علم ناسخ و منسوخ 8) علم محكم و متشابه 9) علم شناخت مكي و مدني 10) علم اعراب 11) علم غريب القرآن و مفردات قرآن و وجوه و نظاير (واژگان‌شناسي قرآن) 12) علم قصص 13) فقه قرآن يا احكام القرآن. شايد فنّ و ترجمة قرآن را بتوان ملحق به علم تفسير شمرد. سابقة علوم قرآني كه عمدتاً نقلي و متكي بر حديث است مانند ناسخ و منسوخ و اسباب النزول، قدمتش به اندازة قدمت علم حديث و احاديث مروي از معصومين عليهم السلام است. اما علم رسم عثماني، همزمان با تدوين و جمع عثماني و تهية نسخ نهايي و رسمي قرآن (معروف به مصحف امام و مصحف عثماني) پيدا شده‌است. و بسياري از فقهاي مذاهب اسلامي، تغير و تبديل آن را شرعاً جايز ندانسته‌اند و قرآن رسمي جهان اسلام كه در عصر جديد با اتكا به اساسي ترين منابع قديم و چاپ شده‌آست برمبناي همين رسم و يا رسم‌الخط عثماني است. اين رسم‌الخط، طبعاً تفاوتهايي با رسم‌الخط امروز عربي و فارسي دارد و براي فارسي زبانان حتي تحصيلكرده‌ها «دشوار خوان» است زيرا در آن بسياري الفها، به كتابت در نمي‌آيد از جمله آنكه به جاي سلطان، سلطن، و به جاي نوح، ينحوح (با الفي كوتاه بالاي طا، يا نون) نوشته مي‌شود. ولي حق با كساني است كه طرفدار تثبيت و استاندارد شماري رسم عثماني هستند. زيرا اصطلاحات املايي و رسم‌الخط بر وفق مشربها و مكتبهاي زباني و زبانشناختي يا سليقه‌اي، پايان ندارد، و اصولاً هركاري كنيم و هر تدبيري بينديشيم، قرآن خواني درست، نياز به آموزش خاصّ خود دارد، و صرف داشتن سواد و تحصيلات و فرهنگ براي درست‌خواني قرآن، كفايت نمي‌كند.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت بیماریهای تغذیه ای پاورپوینت سوختگي ها بررسی ساخت بنا و عايق كاري پاورپوینت بررسی تطبیقی گزارش تفسیری مدیریت ایثار در لغت به معنی بذل کردن