👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی كاربرد و استفاده از كودهاي فسفره بيولوژيك و ميكرو ارگانيسمهاي حل كننده فسفا

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی كاربرد و استفاده از كودهاي فسفره بيولوژيك و ميكرو ارگانيسمهاي حل كننده فسفا

دانلود فایل کامل بررسی كاربرد و استفاده از كودهاي فسفره بيولوژيك و ميكرو ارگانيسمهاي حل كننده فسفا

در قالب فایل word و متشکل از 28 صفحه قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

بخشی از محتوای فایل دانلودی ::

با توجه به اينكه سالانه 13 ميليون تن اسيد فسفريك به قيمت11ميليارد دلار در جهان توليد مي شود كه مصرف عمده آن در كودشيميايي فسفاته كشاورزي است .از يك طرف هر تن اسيد فسفريك باعث توليد 5 تن زباله حاوي فلزات سنگين و مواد راديواكتيوشده كه به آساني به محيط زيست نشت كرده و باعث آلودگيهاي خطرناك مي شود . از طرف ديگر،پس از نيتروژن، فسفات يكي ازعوامل مهم كنترل كننده رشد،بذردهي و توليد ميوه در گياهان زراعي مي باشد . با توجه به اينكه عنصر فسفر به صورت تركيبات نامحلول در خاك وجود دارند ولي گياه اين عنصر را فقط به صورت يون فسفات آزاد جذب مي كندمعمولا مجبور به اضافه نمودن اين يون به صورت كودهاي شيميايي فسفاته هستيم. در اثر كاربرد مقادير زيادي (حدود80%) از كود افزوده شده در خاك ، به حالت غيرمحلول در آمده كه علاوه بر صرف هزينه، مشكلات ديگري نظير آلودگي خاكها و آبهاي زيرزميني را به دنبال دارند . بنابراين هزينه هاي بالاي كاربرد كود در اين سيستم ها و مسايل آلودگي و تخريب خاك عواملي است كه باعث شده تا استفاده كامل از منابع غذايي گياهي قابل تجديد موجود (آلي و بيولوژيكي ) به همراه كاربرد بهينه اي از كود هاي مصرفي جهت حفظ باروري، ساختمان، فعاليت حياتي، ظرفيت تبادل و ظرفيت نگهداري آب درخاك انجام گيرد . لذا درسالهاي اخير توجه به كودهاي بيولوژيك به عنوان جايگزين مناسبي براي كودهاي شيميايي جلب شده است . از بين قارچها ، قارچهاي ميكوريزي بخصوص وزيكولار – آربوسكولار ميكوريزا(VAM) نژاد هایPenicillium وAspergilus و از بين باكتريها سويه هاي Bacillus و Pseudomonas از مهمترين ارگانيسم هاي حل كننده فسفات مي باشند. 

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری سیگار و دخانیات مبانی نظری عوامل موثر بر تقاضاي نيروي كار و تقاضاي نيروي كار زنان مبانی نظری تبلیغات،فروش محصول معماری سرویس گرا یا اصول پایه سرویس گرایی پیشینه ومبانی نظری يژوهش خودافشاسازی