👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت استان خوزستان

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت استان خوزستان

دانلود پاورپوینت با موضوع پاورپوینت استان خوزستان دارای 62 اسلاید و با فرمت .ppt و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید :62اسلاید

فرمت فایل: .ppt و قابل ویرایش

آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

موقعيت جغرافيائي استان خوزستان با وسعت 67000 كيلومترمربع معادل 6700000 هكتار، درجنوب غرب كشور قراردارد و پايين ترين بخش حوزه آبريز رودخانه هاي كرخه ، دز ، كارون ، جراحي ، مارون و زهره را شامل مي شود. اراضي حاصلخيز دشتهاي وسيع خوزستان نتيجه رسوب گذاري اين رودخانه ها است و متناسب با نوع و كيفيت تشكيلات زمين شناسي ارتفاعات حوزه هاي فوق جنس و كيفيت خاك هاي اراضي دشتهاي خوزستان متفاوت است. بارندگي متوسط بارندگي درجنوب غربي استان كمتر از ميزان بارندگي سايرمناطق و درحدود 150 ميلي متر درسال است . افزايش بارندگي در دوجهت جنوب به شمال و از غرب به شرق افزايش مي يابد و تغييرات آن در دشتها كم و درمناطق كوهستاني بيشتراست . ميزان بارندگي سالانه در ارتفاعات زاگرس به حدود 1000 ميلي متر نيز مي رسد.   بارندگي سالانه ايستگاه هاي هواشناسي معرف ، استان خوزستان خاكشناسي و طبقه بندي اراضي براساس مطالعات خاكشناسي و طبقه بندي اراضي تاكنون درحدود 1786942 هكتار ازاراضي دشتهاي استان موردمطالعه خاكشناسي قرارگرفته است . حدود 730000 هكتار ازكل اراضي مطالعه شده جزء اراضي مستعد كشاورزي و دركلاسها I ، II و III قرارگرفته اند .

بخش عمده اي ازاراضي كلاسهاي IV ، V و VI نيز در صورت اجراي طرحهاي زهكشي و اصلاح اراضي مي تواند مورد بهره برداري قرارگيرد ، لذا دراستان خوزستان خاك عامل محدود كننده اي براي توسعه كشاورزي محسوب نمي گردد . مساحت كلاسهاي طبقه بندي اراضي دراستان خوزستان منابع آب استان خوزستان ازنظرمنابع آب بسيارغني است . وجود رودخانه هاي كارون ، دز ، كرخه ، جراحي ، مارون و زهره با حجم آبدهي سالانه حدود 30 ميليارد مترمكعب شرايطي را فراهم نموده است كه درحال حاضر در حدود 9 ميليارد مترمكعب ازمنابع آب بهره برداري مي شود.در برخي از دشتهاي استان امكاناتي براي توسعه و بهره برداري از آب زير زميني وجود داردو در صورت نياز مي تواند مورد مصرف كشاورزي قرار گيرد. مصارف فعلي آب در استان خوزستان مصارف فعلي آب و مصرف در افق 1400 در استان خوزستان ارقام به هزار متر مكعب ....

👇محصولات تصادفی👇

بررسی کشت خیار گلخانه ای پاورپوینت مفاهيم (تئوریهای) انقلاب پاورپوینت مطالعات توسعه و مؤلفۀ منابع پاورپوینت اهميت كارآفريني قانون کار