👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت برنامه ریزی کاربری اراضی شهری

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت برنامه ریزی کاربری اراضی شهری

دانلود پاورپوینت با موضوع پاورپوینت برنامه ریزی کاربری اراضی شهری دارای 157 اسلاید و با فرمت .pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

 

تعداد اسلاید : 157 اسلاید

فرمت فایل: پاورپوینت .pptx و قابل ویرایش

آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی از متن نمونه:

برنامه ریزی کاربری زمین، به چگونگی استفاده، توزیع و حفاظت اراضی، اطلاق می شود. ساماندهی مکانی و فضایی فعالیت ها و عملکردهای شهری براساس خواست ها و نیازهای جامعه شهری ، هسته اصلی برنامه ریزی شهری است که انواع استفاده از زمین را طبقه بندی و مکان یابی می کند.

برنامه ریزی کاربری زمین شهری باید چارچوبی را برای طرح کاربری بهینه زمین به وجود آورد، تا اساس طرح کالبدی و تفصیلی هر بخش شهری مشخص شود. براساس این چارچوب باید از استفاده نامناسب زمین جلوگیری شود و اهداف اقتصادی، اجتماعی، محدودیت های فیزیکی و سیاست های زیست محیطی رعایت گردد.

فهرست مطالب و اسلایدها:

فصل اول: تعاریف و مفاهیم، نظریه ها و کلیات برنامه ریزی کاربری اراضی شهری

اهداف کاربری زمین

نظریه های کاربری اراضی شهری

نظریه نقش اقتصادی زمین

نظریه نقش طبیعی زمین

نظریه نقش کالبدی

نظریه برنامه ای

نظریه ساماندهی زمین

نظریه کارکرد گرایی

نظریه اصلاح گرایی

نظریه مدرنیسم

نظریه فرهنگ گرایی

نظریه طبیعت گرایی

نظریه فلسفه گرایی

نظریه فن گرایی

نظریه شهرسازی اختیارگرا

نظریه پست مدرنیسم

نظریه توسعه پایدار کاربری زمین

فرایند برنامه ریزی کاربری اراضی شهری

مراحل فرآیند برنامه ریزی کاربری زمین شهری

  روش برداشت وضع موجود انواع کاربری های زمین شهری

    انواع کاربری زمین از دیدگاه نظریه پردازان برنامه ریزی شهری

معیارهای بهینه در مکان یابی کارکردهای شهری

چهارچوب مطالعاتی برنامه ریزی کاربری اراضی شهری

فصل دوم: استاندارهای برنامه ریزی کاربری اراضی شهری

استانداردهای برنامه ریزی کاربری اراضی شهری

تقسیمات کالبدی شهر

واحدهای همسایگی

نقشه های کاربری زمین

سرانه های زمین شهری

نکات مهم و آیین نامه اراضی مسکونی:

ضوابط و مقررات تأسیسات زیر بنایی

در زمینه مکان یابی شبکه ها:

فصل سوم: منطقه بندی

تعاریف و مفاهیم منطقه بندی

مقررات منطقه بندی

اطلاعات مورد نیاز جهت تدوین آیین نامه منطقه بندی

کنترل کاربری زمین

اهداف منطقه بندی

مزیت های طبقه بندی

اهمیت منطقه بندی

مزایای منطقه بندی ارتفاع را به شرح زیر می توان برشمرد:

مزایای منطقه بندی کاربری

طرح شهرهای نظامی

بخش انتقالی

اقتصاد منطقه بندی

امتیازات منطقه بندی

نقشه های منطقه بندی

فصل چهارم: مدلها و روشهای پیش بینی در برنامه ریزی کاربری اراضی شهری

تکنیک های پیش بینی جمعیت در شهرها

مدل رشد خطی

مدل رشد نمایی

مدل رشد نمایی تعدیل شده

مدل مقایسه ای

مدل رگرسیون چند متغیره

مدل رشد نمایی مضاعف

مدل ترکیبی

روش برآورد تعداد کل مهاجران

مدل های برآورد مسکن

روش انبوهه

روش نرخ های سرپرستی

برآورد نیاز به زمین برای تأمین مسکن

روش استفاده از گروه نما

روش استفاده از سرانه مسکونی و تراکم خالص

مدل لجستیک برآورد تعداد واحدهای مسکونی

مدلهای اقتصادی

تحلیل تأثیر عوامل برون زا در اقتصاد پایه ای شهر

روش تعیین اشتغال در شهر با استفاده از ضریب تکاثر

پیش بینی اشتغال با استفاده از ضرایب تغییرات

مدل های دسترسی

مدل تغییر مراکز خرید

مدل رایلی برای تعیین محل خرده فروشی

مدل دسترسی

مدل حمل و نقل

اطلاعات الگوهای موجود مسافرت شامل:

مدل عرضه، قابلیت دسترسی و تخصیص زمین

GIS، نرم افزارهای کامپیوتری و کاربری اراضی شهری

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت درس دوم فارسی هشتم مبحث خوب جهان را ببین پاورپوینت تئوری های فرآیندی انگیزش پاورپوینت با موضوع مديريت ذهن بهینه سازي مصرف انرژي و بهبود عملکرد کولرهاي هوائی ۲E-101 و ۲E-102 پالایشگاه نفت تهران تعالیم اسلام در مورد روابط زناشویی