👈 فروشگاه فایل 👉

دلایل تخریب خانواده ها

ارتباط با ما

... دانلود ...

دلایل تخریب خانواده ها

چکیده

درست است که خانواده یک نهاد بسیار کوچک و خیلی مهم در جامعه و اجتماع است اما خیلی از مسائل کوچک و بزرگ از کودکی، نوجوانی و غیره در خانواده شکل می گیرد که تمام رفتارهای خوب و بد نشأت گرفته از خانواده است و خیلی مهم است.

نقش خانواده در تربیت افراد، اجتماعی کردن آنها، مراقبت و فراهم کردن امنیت اقتصادی و ... خیلی تاثیرگذار است. اگر آسیب هایی که در خانواده به وجود می آید از آنجا که پیشگیری همواره ساده تر، عملی تر و کم هزینه تر از درمان است دارای اهمیت بسیار است. خانواده یک محیط کوچک و بسیار مهم است که باید به آن اهمیت داد.

فهرست مطالب

چکیده مقدمه آسیب شناسی خانواده سلامت جامعه در گرو سلامت خانواده خانواده و اهمیت آن در دوره کودکی اهمیت خانواده در دوران نوجوانی اهمیت خانواده = سلامت خانواده مراحل آسیب شناسی خانواده عوامل ناپایداری در خانواده تعریف خانواده از جمله عواملی که سلامت خانواده را تهدید می کنند 1: عدم شناخت و آگاهی به اصول زندگی مشترک 2: سست شدن باورهای مذهبی 3: عدم صداقت و فریبکاری 4: عدم توجه به نیازهای همسر 5: ابهام و افراط در انتظارها 6: دخالت ديگران 7: مسائل اقتصادي و مالي 8: موانع فرهنگي و طبقاتي 9: هوسراني و ازدواج مجدد 10: سوء تفاهم ها و سوء ارتباطات 11 : انتقام گيري و بهانه جويي 12 : سلطه گري شوهر يا زن نتیجه گیری منابع:

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت عملکرد راوانشناسان اجتماعی پاورپوینت سفره های آب زیرزمینی جبر و اختيار مبانی نظری بازی های رایانه ای، کاربردهای آموزشی، تربیتی بازی های رایانه ای، یادگیری دروس از بازی ها قوانين حيات در دنياي امروزي