👈 فروشگاه فایل 👉

نظام کیفری ایران باستان

ارتباط با ما

... دانلود ...

نظام کیفری ایران باستان

فایل نظام کیفری ایران باستان این فایل که به بررسی نظام کیفری ایران باستان میپردازد در فرمت word قابل ویرایش و در 120 صفحه می باشد.

 نخستين كسي كه در بين ايرانيان به تدوين وضع قانون مي پرداخت براي گرشاسب پهلوان دوره اوستايي (اوراخشيه) بود در ايران باستان حق خطا كردن منحصر به اراده پادشاه بود قدرت ارتش بود قانون پادشاه قانون را مزدار بود. و سرپيچي از قانون رسمي بود. اما در قانون هخامنشي قضات در اين زمنان معروف به شاثراب ما بودند در اين دوره به داوري و احقاق حق اهميت داده مي شد. بنيان گذار قانون در اين دوره كورش است. گفته مي شود كه در داريوش با قوانين كشور ما قانون مندي مدوني درست كرد كه بعد ما قاون روم شده و كشورهاي ديگر از آن استفاده كردند. در اين دوره از راه حق منصرف شود. ستم و بي عدالتي است و قاضي عادل آن است كه به اعتبار قانون و مطابق حق باشد. داريوش مي گويد كه سن بزرگتر داود دنيا هستم و بالاتري وظيفه خود را رعايت عدالت مي دانم در اين دوره انجام امور بدو خوب باسه به مقايسه كشيده مي شد بعد حكم داده مي شد. حكم دست پادشاه بود مي توانست عفو يا مجازات نمايد. در زمان هخامنشيان تاريخ براي محاكمه گذاشته مي شد سخن گويان امور مشاوره را انجام مي دادند. سوگند دادن معمول بود. عدم حضور حكم بر مجرميت بود. عرف و عادت و رسومات در محاكم رسم بود. شورايي به نام داوران شاهي وجود داشت. كه در مسائل حقوقي با هم بحث مي كردند. در دوره هخامنشي يك قانون واحد وجود نداشته بلكه هر محل و نواحي از قوانين موجود استفاده و اطاعت مي كرده قضّات پادشاهي را براي مادام العمر از پارسيان انتخاب مي كردند. اوستا قانون مدني د راين دوره بود. 

وقوع جرم و مجازات در قانون هخامنشيان

1- حق عفو فقط با پادشاه بود. 

2- حق تعيين مجازات توسط شاه انتخاب مي شد. حق تبعيه مجازات توسط شاه انجام مي گرفتم

3- عليه مذهب و شاه مجازات  اعدام داشت كه با شمشير انجام مي گرفت. (خيانت به وطن- هتك- ناموس- لواط از طريق نوشاندن زهر در قبر مدفون كردن- پوست كندن بدن- خائنين به اين دولت مصلوب شدند.

4- حبس: تبعيد- زنجير كردن- تازيانه زدن جزاي نقدي از مجازات هاي اين دوره بود.

5- رشوه در اين دوره دهنده و گيرنده هر دو اعدام مي شدند. 

6- قضاوت ايزدي يكي ديگر از احكام بود كه گناه كار را به رودخانه مي انداختند و اگر بي گناه بود نجات پيدا مي كرد. 

7- دوئل يكي ديگر از قضاوت ايزدي بود كه مي گفتند اگر گناه كار بي گناه است خداوند صدتوان به او مي دهد پيروز مي شود

فهرست مطالب 

مقدمه مؤلف    1

بخش اول    2

نظام كيفري ايران باستاني    3

سومر    3

مصر    3

آشور    4

قانون حمورايي    4

 هخامنشي وقوع جرم و مجازات - نظم و امنيت همگاني    5

اشكانيان    9

سامانيان سازمان قضايي    10

بخش دوم    12

دادرسي در اسلام    13

 معني قضا    13

اصطلاح قضا    13

مراتب ولايت    14

شرايط دادرس    14

مستحبات و مكرومات دادرس    16

آداب مكروحه    16

آدابي كه تركش براي قاضي لازم است    17

بخش سوم    18

دعوي و تعريف آن    19

تعريف مدعي از مدعي عليه    19

مقررات مربوط به مدعي عليه    20

اقرار به حقوق مدعي - انكار- سكوت - مدعي عليه    21

طرق حكومت    22

هدف حقوق (معاني حقوق  مبناي حقوق)    23

حقوق فطري و طبيعي (عصر مذهبي - عصر تجربي)    24

نيروهاي سازنده حقوق    26

بخش چهارم    27

 اهداف حقوق    28

حقوق و شاخه ‏هاي آن    29

علم حقوق و فن حقوق    29

شاخه هاي علم حقوق(حقوق عمومي- حقوق خصوصي و حقوق بين المللي    29

حقوق و دولت    31

نقش حقوق در دولت    32

دلايل الزامي بودن حقوق    32

بخش پنجم    33

موجر و مستأجر    34

شرايط اجاره درست    34

تصرف عدواني    35

چه زماني مستاجر تصرف عدواني كرده    36

بخشهاي مالي قرارداي(موجر و مستاجر) (وديعه- تضمين- قرض الحسنه - سند تعهد آور)    36

سرقفلي    39

فسخ معامله    39

خسارات ناشي از عدم انجام تعهد- شرايط جبران خسارت حاصله- انتضاء موعد)    41

وقوع ضرر و توجه آن به متعهدله    42

بخش ششم    43

انواع ضرر    44

عدم اجراي تعهد ناشي از علت خارجي نباشد.    44

علت خارجي(تاديه خسارت)    45

جبران خسارت منوط به عرف يا قانون(وجه التزام)    45

شرط عدم مسئوليت     47

فرق جزا و عدم مسئوليت    48

دلايل بطلان عدم مسئوليت    49

خسارت تاخير و تأديه    49

معاملات استقراضي(خسارات تاخير تاديه)    50

خسارت تاخير تاديه در معاملات حق استرداد محاسبه خسارات تاخير تاديه    50

راههاي جبران خسارات ناشي از تأخير تأديه    52

تقويم خسارات    54

بخش هفتم    55

 تعريف سند - انواع سند    56

سند از نظر قانون ثبت    57

روش جديد صدور سند مالكيت    57

مسئوليت كيفري در قراردادها    58

خسارات تاخير تاديه در اسناد رسمي    59

روش محاسبه خسارات تاخير تاديه    59

انجام تعهد به وسيله متعهد له در اسناد رسمي    60

وجه التزام در اسناد رسمي    60

در چه مواردي  عمليات اجرايي سند رسمي توقيف مي شود.    61

قرارداد قولنامه‏اي (انواع آن)    63

مقررات تنظيم اسناد رسمي    64

آئين تنظيم قراردادها    66

بخش هشتم    69

كلياتي كه در قراردادها بايد مورد نظر قرار گيرند    70

شرايط و توضيحات در قراردادها    70

خسارت ناشي از عدم انجام تعهد    72

فورس ماژور    72

نحوه جبران خسارات(اموري كه در قرارداد بايد به آن توجه كرد)    73

نحوه تنظيم تضمين ها و انواع آن    73

روش حل اختلاف (داوري)    75

بخش نهم    76

قرارداد ساخت و مشاركت    77

قرارداد كار موقت    82

اجاره نامه (ويژه محلهاي مسكوني)    85

قرارداد خريد ساختمان نيمه ساخت    90

مشاركت در ساخت نما    96

اجاره نامه ويژه كسب وتجارت    100

قرارداد اقاله    105

بخش دهم    107

قوانين و لوايح مصوب ق. م    107

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت مفاهیم و مفروضات بنیادی در حسابداری بررسی مديريت پرورش جوجه بوقلمون چهار کلید معجزه آسا برای ارتباط با دیگران تغذیه افراد سبك شناسي كشف المحجوب