👈 فروشگاه فایل 👉

مقايسه ميزان افسردگي جانبازان خفيف و شديد

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقايسه ميزان افسردگي جانبازان خفيف و شديد

 این فایل که به بررسی مقايسه ميزان افسردگي جانبازان خفيف و شديد می پردازد در فرمت word قابل ویرایش و در 86 صفحه می باشد .

بخشی از محتوای فایل دانلودی ::

اگر چه افسرگي  از دير باز به عنوان يكي از نا بسامانيهاي رواني عمده شناخته شده است اما در دو دههء اخير اهميت اين بيماري هم از حيث رنج و آزادي كه مبتلايان به آن تحمل مي كنند و هم از لحاظ بار سنگيني كه اين ناراحتي بر منابع در ماني ملتها تحميل مي نمايد بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته است و بخاطر وسعت فراگير اين بيماري و نيز تجارب كلينيكي ، حداقل در ممالك صنعتي مغرب زمين باعث شده متخصصان مربوطه از دو دهه اخير به عنوان دوره جديد ملانكولي (افسردگي شديد ) در تاريخ روانپزشكي معاصر نام ببرند .به نظر اين محققان در دو دههٌ اخير افسردگي جاي  تشويش  و اضطراب  را ، كه در دو دههٌ  بعد از جنگ بين المللي دوم به عنوان مهمترين عارضه رواني  تلقي  مي شد ، گرفته است و اينك رايج ترين ناراحتي رواني افراد بالغ را تشكيل مي دهد

همراه با بروز و شيوع وسيع افسردگي ، هم در كل جمعيت و هم در جمعيت مراجعان به مراكز بهداشت و درمان رواني ، اقدامات گو ناگوني از طرف متخصصان بهداشت رواني در زمينه تشخيص ،طبقه بندي ،بررسي عللو عوارض ودرمان انواع افسردگي به عمل آمده است . پژو هشهاي دقيقي كه در زمينه بررسي اساس شيميايي حالات عاطفي و غير عادي و تاًثيرات در ماني دارو هايضد افسردگي بعمل آمد پيچيدگي خاص اين حالات و ارتباط متقابل آنها را با فعاليتهاي شناختي و روابط شخصي و اجتماعي فرد به خوبي نشان داده است. حاصل اين مطالعات تجديد نظري اساسي در سيستم تشخيص و طبقه بندي اختلالات عاطفي و افسردگي را ضرو ري ساخته و به نظام جديدي كه در چاپ سوم و چهارم راهنمايي تشخيص و طبقه بندي انجمن روان پزشكي آمريكا پيشنهاد شده منجر گشته است. ازسوي ديگر ،جستسجو ي راههاي جديد درمان اختلالات عاطفي مورد توجه متخصصان بهداشت رواني قرار گرفته است . در اين ميان ،پيروانمكتب رفتار درماني كوششهايي رادر جهت استفاده از اصول روانشناسي رفتاري در شناخت و درمان افسردگي به عمل آورده اند كه هم از حديث تازگي برداشت و هم از لحاظ درجه موفقيت در ماني مورد توجه اهل فن قرار گرفته است .

با توجه به اهميت مو ضوع و توجه روز افزون به درمان افسردگي و علت يابي آن ضروري به نظر ميرسد كه مورد جانبازان نيز به اين امر توجه كافي مبذول شود . چون جانبازان در زمان جنگ نيز فشار هاي و استر سهاي روحي و رو اني زيادي را تحمل كرده اند .

اين عوامل هم تأثير بسزايي در وضعيت ر.حي و رو اني جانبازان از بعد عاطفي دارد كه البته عوامل متعدد ديگري نيز مزيد بر علت مي باشد  و بجاست مسئولين گرامي تمهيداتي را درجهت جلو گيري از ابتلاء به اختلالات رواني وبه خصوص افسردگي جانبازان به اجراءدر آورند ،كه اگر اين مسئله مورد توجه قرار گيرد و اقدامات لازم صورت گيرد بسياري از اختلالات جسمي اين عزيزان نيز بر طرف خواهد شد .

افسردگي در جانبازان به دنبال خود ،درو نگرايي را نيز در پي دارد كه همين منوال ممكن است بيماريهاي جسمي را نيز در بر گيرد ،لذا اهميت اين مو ضوع بر هيچ كسي پوشيده نيست و محقق نيز در پژوهش خود اين مسئله رادر جانبازان شهرستان ايوان غرب مورد مطالعه و بررسي قرار داده است .

فهرست مطالب

فصل اول                              7                                                                                   

مقدمه                                 8   

بيان مسئله                            15         

اهداف تحقيق                           17

ضرورت واهميت تحقيق                    19                                                             

سوال مسئله                            20                                                              

اضطراب                                21                                                                        

اختلال خلقي عاطفي                      22                                                                   

جانباز                               23                                                                                     

روان درماني                           24                                                                           

ناهنجاري                              2                                                                               

فصل دوم                               27                                                                               

روش تحقيق ( ادبيات و پيشينه تحقيق )   28                                      

نظريه علل افسردگي                     29                                                                

نظريه هاي يادگيري                     30                                                                

مروري برتحقيقات انجام شده             35                                                    

علائم افسردگي                          36                                                                      

علائم عمومي افسردگي                    38                                                      

طبقه بندي افسردگي براساس علائم و نشانه ها    40                        

انواع باليني افسردگي                  46                                                             

همه گيرشناسي افسردگي ( شيوع افسردگي ) 47                           

 سبب شناسي افسردگي ( علل افسردگي )    49                              

افسردگي و تجارت نخستين كودكي          50                                        

علل افسردگي هاي بيمار گونه           51                                                                                                                                                          

فصل سوم                               55                                                                    

جامعه آماري مورد                      56                                                        

حجم نمونه                             56                                                                   

روش آماري                             59                                                                

فصل چهارم                             60                                                                

نمودار شماره (1)                      67                                                        

نمودار شماره (2)                      68                                                          

تجزيه و تحليل آماري                   69                                                 

تحليل نتايج                           71                                                                 

فصل پنجم                              72                                                                 

بحث و نتيجه                           73                                                               

محدوديتهاي                            74                                                           

پيشنهادات                             76                                                              

ضميمه                                 78                                                                     

تست افسردگي بك                        79                                                    

منابع و ماخذ      85      

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت روش هاي توليد آنزيمي و شيميايي قند مايع گزارش کارآموزی مرکز کامپیوتر آموزشکده سما (رشته کامپیوتر) راز خلقت انسان مبانی نظری عملکرد سازمان، ارزیابی عملکرد، عملکرد بازار آزمون هوشی آر.بی.کتل - اندازه گیری عامل G مقیاس 2– فرم های A و B