👈 فروشگاه فایل 👉

مبانی نظری و پیشینه پژوهش تئوری رفتار مصرف کننده ( حالت سیستمی )

ارتباط با ما

... دانلود ...

مبانی نظری و پیشینه پژوهش تئوری رفتار مصرف کننده ( حالت سیستمی )

فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش تئوری رفتار مصرف کننده ( حالت سیستمی )

دارای 45 صفحه وبا فرمت word وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

فصل دوم : تئوری رفتار مصرف کننده ( حالت سیستمی )

2-1- مقدمه  20

2-2- بررسی رفتار مصرف کننده در حالت دو کالایی 20

2-3- بررسی رفتار مصرف کننده در حالت n کالایی 22

2-4- محدودیت بودجه(جمع پذیری ) 31

 2-5- تابع مطلوبیت جمع پذیر 32

2-5-1- تابع مطلوبیت جمع پذیرقوی 33

 2-5-2- توابع مطلوبیت جمع پذیرضعیف 33

2-6- توابع مطلوبیت تفکیک پذیر 34

2-6-1- تابع مطلوبیت تفکیک پذیر قوی 34                 

2-6-2- تابع مطلوبیت تفکیک پذیر ضعیف 34

2-7- مفهوم جمع پذیری روی کالاها 35

2-8- سیستم مخارج خطی ( LES )  36

2-9- دستگاه معادلات تقاضای تقریباً ایده آل 39

2-9-1- کشش های قیمتی و درآمدی در مدل تقریب خطی تقاضای تقریباً ایده آل44

2-9-2- قیود تئوریکی دستگاه معادلات تقاضای تقریباً ایده آل 47

2-9-3- برخی از مهمترین خصوصیات دستگاه معادلات تقاضای تقریباً ایده آل 50

2-1- مقدمه :

در تئوری های اقتصاد خرد بحث راجع به رفتار مصرف کننده مفصل بوده و از دیدگاههای مختلف این رفتار مورد ارزیابی قرار گرفته است . در بسیاری از متون با استفاده از تکنیک  ساده سازی ، یک حالت انتزاعی را که - فقط مصرف کننده با دو کالا مواجه است -  در نظر گرفته و رفتار اقتصادی واحد مصرف کننده را مورد بررسی قرار می دهند . درصورتیکه در برخی دیگر از متون یا مقالات اقتصادی  یک حالت کلی -  که در آن مصرف کننده به دنبال تصمیم گیری و انتخاب کالاها از میان تعداد زیادی از کالاها است -  مورد  بررسی قرار گرفته است .

از آنجا که مطالعه حاضر در پی ارزیابی عکس العمل مصرف کنندگان در خصوص کالاها و خدمات مصرفی آنها ( حمل و نقل ) می باشد ، لازم است مبانی تئوریکی که در زمینه تحلیل این رفتار تاکنون تدوین شده است ، بطور مختصر مرور شود . لذا فصل جداگانه ای تحت عنوان تئوری رفتار مصرف کننده ، به این منظور اختصاص داده شده است .

این فصل در ابتدا یک حالت ساده دو کالایی را در نظر گرفته و رفتار مصرفی خانوارها را طی این مدل بررسی می نماید . سپس در قسمت بعد با تعمیم این مدل در شکل n کالایی رفتار مصرفی خانوارها بطور مفصل تر تشریح خواهد شد . همچنین محدودیت هایی که در فرآیند حداکثر کردن مطلوبیت بر روی معادلات تقاضا تحمیل می شود مورد یادآوری قرار می گیرد . در نهایت نیز به بررسی نوع خاصی از معادلات تقاضا ، که همان سیستم معادلات تقاضای تقریبا ایده آل است ، پرداخته خواهد شد .

2-2- بررسی رفتار مصرف کننده در حالت دو کالایی

در تئوریهای اقتصاد خرد ، وقتی که رفتار یک خانوار – مصرف کننده – را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم ، پس از مشخص کردن یک سری فروض بر رفتار این مصرف کننده ، به منظور استخراج تابع تقاضای مصرف کننده به حداکثر کردن میزان مطلوبیت با توجه به قید بودجه پرداخته می شود . در این قسمت یک حالت ساده دو کالایی را در نظر گرفته ، و چگونگی بدست آوردن توابع تقاضا و تحلیل رفتار مصرف کننده مورد بررسی قرار می دهیم . حالتی را درنظر بگیرید که فقط دو کالای  و  وجود دارد مسئله ای که خانوار با آن مواجه است به صورت زیر بیان می شود :[1]                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                 2-1

در اینجا تابع مطلوبیت ، و  قیمت دو کالا و m میزان درآمد خانوار می باشد . قیمت ها و درآمد مثبت می باشند . محدودیت بودجه این قید را به دنبال دارد که مجموع مخارج صرف شده روی هر کالا برابر درآمد شود  بنابراین خانوار می بایست میان گروههای مختلف کالا ، آن ترکیب کالایی را انتخاب نماید که با توجه به برآورده شدن شرط محدودیت بودجه ،  بالاترین سطح مطلوبیت را برای وی ایجاد می  کند .

[1] - طبیبیان ، محمد ، خاکیان ، رحمان ' برآورد تقاضای ( AIDS ) برای اقلام یارانه ای خانوارهای شهری و روستایی طی سالهای 77-1369 ' ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، شهریور 1379 ص 12 .

👇محصولات تصادفی👇

بررسی بررسی تنش های زیستی ومحیطی بر گیاهان بررسی مشکلات ناف درگوساله هاي تازه متولد شده پاورپوینت اینکوترمز 2000 (قواعد رسمی اتاق بازرگانی بین المللی جهت تفسیر اصطلاحات تجاری) مبانی نظری جوی عاطفی،عزت نفس پرسشنامه مهارتهای زندگی فرم بلند