👈 فروشگاه فایل 👉

مبانی نظری و پیشینه پژوهش برنامه ريزي توريسم با تاکيد بر توسعه پايدار

ارتباط با ما

... دانلود ...

مبانی نظری و پیشینه پژوهش برنامه ريزي توريسم با تاکيد بر توسعه پايدار

فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش  برنامه ريزي توريسم با تاکيد بر توسعه پايدار

دارای 47 صفحه وبا فرمت word وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

-1- واژه شناسي توريسم9

2-2- مفهوم توريسم10

2-3-تعريف جهانگردي 10

2-4- مهم­ترين ديدگاه‌هاي ارائه شده درزمينه گردشگري11

2-4-1- جهاني شدن11

2-4-2- فرهنگ پذيري 12

2-4-3- نوسازي 12

2-4-4- سلسله مراتب نيازها وتوريسم 12

2-4-5-  انگيزش13

2-4-6- نظريه عطاياي الهي13

2-4-7- نظريه هزينه نسبي13

2-4-8- نظريه مزيت مطلق و دانش فني13

2-4-9- نظريه شرايط تقاضا 13

2-5-  اصطلاحات گردشگري در متون علمي‌و سازمان جهاني گردشگري 17

2-6-  انواع گردشگري18

2-6-1-توريسم معمولي18

2-6-2-توريسم بر مبناي طبيعت19

2-6-3- توريسم ماجراجويانه 19

2-6-4-توريسم محصور19

2- 6- 5- توريسم سلامتي19

2- 6-6- توريسم مصرفي19

2- 6-7- اكوتوريسم 20

2-6-8- جهانگردي بر مبناي هدف از مسافرت جهانگردان20

2-6-9- جهانگردي برمبناي مبدأ جهانگردان20

2-6-10- جهانگردي بر مبناي سطح درآمد جهانگردان20

2-6-11- توريسم تفريحي 21

2-6-12-توريسم شهري 21

2-6-13- توريسم طبيعت گرا 22

 2-7- اهداف گردشگران23

2-8- شهر و توريسم 23

2-9-  ويژگي‌هاي بارز صنعت توريسم 24

2-10- برنامه 24

2-10-1- پيشينه برنامه ريزي 24

2- 10- 2- تعريف برنامه ريزي25

2- 10-3- سطوح برنامه ريزي توريسم26

2-11- توريسم پايدار27

2- 11-1- پيشينه مفهوم توسعه پايدار27

2- 11-2- تعاريف توسعه پايدار28

2- 11-3- ابعاد توسعه پايدار29

2- 11-4- ارتباط گردشگري پايدارو توسعه پايدار31

2- 11-5- اصول توريسم پايدار31

2-11-5 -1 -مشارکت 31

2-11- 5-2-حضور ذينفع‌ها32

2-11-5-3 -  اشتغال براي افراد محلي32

2-11-5-4- ارتباطات بازر گاني 32

2-11-5-5 - پايداري منابع32

2-11-5-6 - هماهنگي در هدف‌ها32

2-11-5-7 - همکاري 33

2-11-5-8 - ظرفيت پذيرش 33

2-11-5-9 - نظارت و ارزشيابي 33

2-11-5-10 -پاسخگويي 34

2-11-5-11- آموزش 34

2-11-5-12- حفظ هويت 34

2- 11- 6 - اصول اساسي توسعه پايدارگردشگري34

2-12- نقش گردشگري در اقتصاد وايجاد اشتغال36

2-13- پيامد‌هاي اجتماعي – فرهنگي توريسم39

2-14- ملاحظات اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي – فرهنگي. 41

2-15- آينده صنعت توريسم      45

2- 16- درآمد حاصل از صنعت گردشگري در مناطق مختلف جهان 48

2-1- واژه شناسي توريسم

واژه توريسم از نظر اتيمولوژي از کلمه tour  مشتق شده است به معناي سيرو سفر از يک نقطه به نقطه ديگر مي‌باشد. توريسم در زبان فرانسه هم به معني مسافرت به اطراف و اکناف و مشتق از کلمه tour است.(قره نژاد،1374 :42 ).درکتاب   گردشگري(ماهيت و مفاهيم)   درباره ريشه  لغت گردشگري tourism  اين گونه بيان شده است

اين کلمه از کلمه tour  به معناي گشتن اخذ شده است که ريشه در لغت لاتين turns به معناي دور زدن، رفت و برگشت بين مبدأ و مقصد و چرخش داردکه از يو نا ني به اسپانيايي و فرانسه راه يافته است. در فرهنگ وبستر گردشگري به سفري  که در آن مسافرتي به مقصدي انجام مي‌گيردوسپس بازگشتي به محل سکونت را در بر دارداطلاق مي‌گردد. در فرهنگ لانگمن گردشگري به معناي مسافرت وتفريح براي سرگرمي‌معنا شده است در فرهنگ لاروس گردشگري به معناي براي تفريح (لذت يا رضايت ) آمده است.(پاپلي يزدي، سقايي،1385 :18-19).

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت 20 نکته در مورد نقش تغذیه در مطالعه و یادگیری بهتر و آمادگی بیشتر در کنکور عظمت غدير پرسشنامه استاندارد سهل انگاری اجتماعی – دکتر مجید صفاری نیا پرسشنامه میزان اثربخشی استفاده از سیستم آموزش مجازی دعا و باورهای مردم