👈 فروشگاه فایل 👉

رساله هتل سه ستاره

ارتباط با ما

... دانلود ...

رساله هتل سه ستاره

دانلود فایل کامل معماری رساله هتل سه ستاره

در قالب فایل word و متشکل از 185 صفحه قابل ویرایش

با توجه به اینکه هتل ها با رعایت و داشتن موارد مخصوص و تعیین شده در ردجه بندی بهترین هتل ها و معمولا هتل های ۵ ستاره قرار میگیرند و هر هتلی دارای شرایط واجد ۵ ستاره بودن را ندارد از این رو بیشتر هتل های موجود در مناطق مختلف اکثرا در دسته بندی هتل های ۳ ستاره قرار میگیرند و بیشتر مراحعات به هتل ها نیز به هتل هیا ۳ ستاره می باشد زیرا امکانات مطلوب تری در این مکان نسبت به مسافر خانه ها و سایر فضا های اقامتی در درجه پایین تر وجود دارد که با وجود این تفاسیر باید گفت که هتل های ۳ ستاره از بهترین مکان های اقامتی هستند , توضیحات تکمیلی در این رابطه در مطالعات طراحی هتل ۳ ستاره وجود دارد که در ادامه میتوانید به مشاهده سر فصل های مربوطه بپردازید .

رساله کامل هتل 3 ستاره

رساله هتل ۳ ستاره

سر فصل های رساله

۱ـ بــیان موضــوع پـــروژه

۱-۱- عنوان پروژه

۲-۱- ضرورتهای پروژه(بیان مساله)

١-٣- اهداف پروژه

١-۴- منابع و مآخذ

۲ـ مطــالعات پــایه

۲-١- شناخت موضوع

۲-۱-۱- جهانگردی

۲-۱-۱-۱- برخی تعاریف اولیه

۲-۱-۱-۲- جهانگردرا بهتر بشناسیم

۲-۱-۱-۳-حرکت های جهانگردی

۲-۱-۱-۴-نگاه کشور میزبان یا منطقه به جهانگرد

۲-۱-۱-۵-نگاه جامعه میزبان به جهانگرد

۲-۱-۱-۶- نگاه تجار به جهانگرد

۲-۱-۱-۷-ارزش هاواثرات جهانگردی

۲-۱-۱-۸-جهانگردی به عنوان یک صنعت

۲-۱-۱-۹- اهداف جهانگردی

۲-۱-۱-۱۰- اجزاء ترکیب کننده جهانگردی

۲-۱-۱-۱۱- برنامه ریزی جهانگردی

۲-۱-۱-۱۲- مشکلات اجتماعی توسعه جهانگردی در ایران

۲-۱-۱-۱۳- مشکلات اقتصادی جهانگردی در ایران

۲-۱-۱-۱۴- بررسی مسائل و مشکلات خدماتی و اجرایی جهانگردی در ایران

۲-۱-۲-  اسکان واقامت

۲-۱-۲-۱- معانی و ریشه واژه هتل

۲-۱-۲-۱- ۱-هتل داری

۲-۱-۲-۲- تاریخچه هتل

۲-۱-۲-۲-۱- سیر تحول هتل در اروپا

۲-۱-۲-۲-۲- تاریخچه پذیرایی وهتل داری در ایران

۲-۱-۲-۲-۳- تاریخچه هتل در ایران معاصر

۲-۱-۲-۳- انواع مکان های اقامت

۲-۱-۲-۴- تئوری های پایه در طراحی هتل

۲ -۱-۲-۵- اقتصاد هتل

۲-۱-۲-۶- درجه بندی و نرخ گذاری در هتل ها

۲ -۱-۲-۷- دسته بندی هتل از نظر کیفیت و طرح

۲-۱-۲-۸- هتل آپارتمان

۲-۱-۲-۹- دسته بندی هتل آپارتمان از نظر کیفیت و طرح

۲-۱-۲-۱۰- ضوابط معماری، ساختمانی و درجه بندی هتل آپارتمانهای کشور

۲-۱-۲-۱۱- اجزا و عناصر هتل به طور عام

۲-۱-۲-۱۱-۱- طبقات اتاق‌های خواب

۲-۱-۲-۱۱-۱-۱- ضوابط عام در طراحی و طبقه‌بندی اتاق‌های خواب

۲-۱-۲-۱۱-۱-۲- اشکال مختلف سازماندهی پلان اتاق‌های خواب

۲-۱-۲-۱۱-۱-۳- شکل وفرم معماری اتاق‌های خواب

۲-۱-۲-۱۱-۱-۴- مبلمان

۲-۱-۲-۱۱-۱-۵- ابعاد و اندازه‌ها

۲-۱-۲-۱۱-۱-۶- پلان‌های مختلف اتاق خواب

۲-۱-۲-۱۱-۱-۷- سوئیت‌‌ها

۲-۱-۲-۱۱-۲- فضاهای عمومی

۲-۱-۲-۱۱-۲-۱- چیدمان فضاهای عمومی

۲-۱-۲-۱۱-۲-۲- درب‌های ورودی و دسترسی از خارج به هتل

۲-۱-۲-۱۱-۲-۳- لابی

۲-۱-۲-۱۱-۲-۴- فضاهای عرضه غذا و نوشیدنی

۲-۱-۲-۱۱-۳- فضاهای ورزشی

۲-۱-۲-۱۱-۳-۱- استخر شنا

۲-۱-۲-۱۱-۳-۲- کلوپ بدنسازی ـ ورزشی

۲-۱-۲-۱۱-۴- پارکینگ

۲-۱-۲-۱۱-۵- دفاتر اداری

۲-۱-۲-۱۱-۵-۱- پیشخوان و دفتر لابی

۲-۱-۲-۱۱-۵-۲- دفتر حسابداری

۲-۱-۲-۱۱-۵-۳- دفتر مدیر اجرائی

۲-۱-۲-۱۱-۵-۴- دفاتر فروش و تدارکات

۲-۱-۲-۱۱-۶- فضاهای خدماتی پشتیبانی (دور از دید)

۲-۱-۲-۱۱-۶-۱- فضاهای آماده سازی غذا و انبار آذوقه

۲-۱-۲-۱۱-۶-۲- نواحی و فضاهای مربوط به کارکنان

۲-۱-۲-۱۱-۶-۳- رختشویخانه و خانه‌داری

۲-۱-۲-۱۱-۶-۴- بخش مهندسی و تاسیسات مکانیکی

۲-۲- مطالعات زمینه

۲-۲-۱- خراسان

۲-۲-۱-۱- موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان خراسان

۲-۲-۱- ۲- جغرافیای طبیعی واقلیم استان

۲-۲-۱-۳-  جغرافیای تاریخی استان خراسان

۲-۲-۱-۴-  وضعیت اجتماعی واقتصادی استان خراسان

۲-۲-۲- بررسی وضعیت وامکانات گردشگری خراسان

۲-۲-۲-۱- هتل های استان

۲-۲-۲-۲-هتل آپارتمانهای استان

۲-۲-۲-۳- مهمان پذیرهای استان

۲-۲-۳- مشهد

۲-۲-۳-۱- نحوه شکل گیری شهر مشهد

۲-۲-۳-۱-۱- چگونگی پیدایش شهر مشهد

۲-۲-۳-۱-۲- سلسله مراتب تاریخی رشد شهر مشهد

۲-۲-۳-۲- خصوصیات شاخص شهر مشهد

۲-۲-۳-۲-۱- اهمیت مشهد به لحاظ ملی و مذهبی

۲-۲-۳-۲-۲- اهمیت بین المللی مشهد

۲-۲-۳-۳- مطالعات و بررسی جمعیتی و اقتصادی

۲-۲-۳-۳-۱- تعداد جمعیت ومیزان رشد آن

۲-۲-۳-۳-۲- توسعه  کالبدی  شهر و آثار جمعیتی آن

۲-۲-۳-۳-۳- مطالعات اقتصادی جمعیت ساکن

۲-۲-۳-۴- مطالعات و بررسی جمعیتی زائران

۲-۲-۳-۴-۱- تعداد زائرین و مسافران

۲-۲-۳-۴-۲- ترکیب شغلی زائران و مسافران

۲-۲-۳-۴-۳- وسیله مسافرت زائران و مسافران

۲-۲-۳-۴-۴- هدف از مسافرت زائران و مسافران

۲-۲-۳-۴-۵- شرایط،امکانات مورد نیاز و توانایی های مسافر در شهر مشهد

۲-۲-۳- ۴-۵-۱- خصوصیات مسافر

۲-۲-۳-۴-۵-۱- علت سفر

۲-۲-۳-۴-۵-۳- بودجه سفر

۲-۲-۳-۴-۵-۴- طریقه آشنایی با هتل

۲-۲-۳-۴-۵-۵- موقعیت و محل قرارگیری هتل

۲-۲-۳-۴-۵-۶- امکانات مورد نیاز در اتاق

۲-۲-۳-۴-۵-۷- امکانات و فضا های عمومی مورد توجه و استفاده مسافر

۲-۲-۳-۴-۵-۸- امکانات و خدمات جنبی مورد استفاده مسافر

۲-۲-۳-۴-۵-۹- تمایل مسافر و نحوه پاسخگویی به نیاز های خوراکی و غذایی خود

۲-۲-۳-۴-۵-۱۰- متوسط اقامت مسافر

۲-۲-۳- ۵- مطالعه و بررسی فضاهای اقامتی شهر مشهد

۲-۲-۳-۵-۱- واحدهای اقامتی مجاز (دارای پروانه)

۲-۲-۳-۵-۲- واحدهای اقامتی غیر مجاز  (فاقد پروانه)

۲-۲-۳-۶- بررسی شرایط اقلیمی شهر مشهد

۲-۲-۳-۶-۱- تابش خورشید و تاثیرات آن بر درجه حرارت

۲-۲-۳-۶-۲- دما، رطوبت و هوا

۳- مطالعات تطبیقی

۳-۱- بررسی دو نمونه هتل در ایران

۳-۱-۱- هتل هما ۱

۳-۱-۲- هتل بین المللی خرم آباد

۳-۲- بررسی دو نمونه هتل در جهان

۳-۲-۱- هتل متروپولیتن لندن

۳-۲-۲- هتل مارتینسپارک

۴- اهمیت تاسیسات در ساختمان های بلند

۴-۱- سیستم های حرارتی و برودتی

۴-۲- گرمایش متمرکز

۵- سازه

۵-۱- بارگذاری

۵-۲- محدودیت سختی و جابجایی

۵-۳- سازه های متداول برای ساختمان های بلند

۶- مطالعات تکمیلی

۷- تجزیه و تحلیل در طراحی و ارائه اصول و روند طراحی و آلبوم مدارک

۷-۱- معرفی سایت پروژه

۷-۲- آنالیز سایت

مطالعات هتل سه ستاره ارائه شده در این مقاله نمونه مطالعات کامل و جامعی در این رابطه می باشد , این محصول که بصورت word در ۱۸۵ صفحه تنظیم شده است

👇محصولات تصادفی👇

بررسی ارائه مشخصات فني ماشينهاي مورد نياز براي كشت مكانيزه برنج مقايسه رضايت شغلي پزشكان در بين بخشهاي عمومي و خاص بررسي رابطه نگرش مذهبي با رضايت از زندگي زناشويي سوالات ارشد سراسری کد1328 -مهندسي فضاي سبز ساله سالهای 93،94 و 95 +پاسخنامه 95 مدولاسیون عرض پالسی (PWM)