👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه اضطراب حالتی رقابتی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه اضطراب حالتی رقابتی

پرسشنامه  اضطراب حالتی رقابتی

دارای 3 صفحه وبا فرمت word وقابل ویرایش می باشد

بخشی از محتوا ::

روایی:  دارد

پایایی:  دارد

نمره گذاری وتفسیر: دارد

امتیاز دهی: دارد

معرفی پرسشنامه

این پرسشنامه که به پرسشنامه خودسنجی ایلینویز معروف است، مخصوص موقعیتهای ورزشی است و اضطراب حالتی پیش از مسابقه را اندازهگیری میکند. آخرین نسخه این پرسشنامه توسط مارتنز در سال 1383 تنظیم گردیده است. این آزمون شامل 27 سؤال است و سه خردهمقیاس دارد: اضطراب شناختی، اضطراب بدنی و اعتماد به نفس. این سه خردهمقیاس ماهیت چند بعدی اضطراب را منعکس میکنند.

مفاهیم و خرده مقیاسها

1- اضطراب شناختی: به جنبههای ذهنی و شناختی اضطراب مربوط است؛ مثل زمانیکه شخص تمرکز ندارد و در تشخیص و تصمیمگیری دچار اشکال میشود.

2- اضطراب بدنی: مؤلفه جسمانی اضطراب که به تغییرات فیزیولوژیکی مانند تنش عضلانی، عرق کردن کف دستها، افزایش ضربان قلب و تنفس میانجامد.

3- اعتماد به نفس: به درجه باور و اطمینانی که ورزشکار نسبت به تواناییها و عملکرد خود در خلال مسابقه دارد، اعتماد به نفس اطلاق میشود.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت فشار خون و صدا صابون سازی مبانی نظری پیشرفت تحصیلی و هدف های آموزش و پرورش پاورپوینت با موضوع سود هر سهم آموزش تفکر انتقادی در دوره راهنمایی تحصیلی