👈 فروشگاه فایل 👉

ماليات بر ارزش افزوده، روشها و آثار

ارتباط با ما

... دانلود ...

ماليات بر ارزش افزوده، روشها و آثار

تحقيق ماليات بر ارزش افزوده، روشها و آثار

 متشکل از 17 صفحه ، در قالب word  قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::

 به اعتقاد آدام اسميت نظريه پرداز مكتب كلاسيكها معقولترين انواع ماليات، ماليات بر ارزش افزوده مي باشد كه از بهره مالكان، سود و مزد فاش مي شود. و بدين ترتيب اصل سهل الوصول بودن ، اصل عدالت، اصل شفافيت، اصل كارآيي، صرفه جويي و ... كه از اصول يك سيستم مارآمد مالياتي مي باشد فراهم مي آورد.

-مفهوم و روشهاي اعمال ماليات بر ارزش افزوده

ماليات بر ارزش افزوده (VAT) يك نوع ماليات غير مستقيم بر مصرف و فروش داخلي كالاها و خدمات است. اين نوع ماليات، ماليات چند مرحله اي مي باشد كه در هر مرحله بر اساس ارزش افزوده ايجاد شده ميزان ماليات محاسبه و اخذ مي گردد.

روشهاي ماليات بر ارزش افزوده عبارتند از:

الف)روش تجمعي

ب)روش تفريقي

در روش تجمعي از حاصل جمع عوايد نهادهاي توليد يعني دستمزد، اجاره، سود بانكي، سود بنگاه و... محاسبه مي شود در حالي كه در روش تفريقي از رابطه زير محاسبه مي شود.

ارزش افزوده تفريقي=ارزش كل معاملات- ارزش معاملات واسطه اي

و روشهاي دوگانه ذكر شده به دو شيوه مستقيم و غير مستقيم اعمال مي گردد و در شيوه مستقيم كل ارزش افزوده در هر مرحله محاسبه و مبناي ماليات قرار مي گيرد و در روش غير مستقيم اجزاء توليد كننده ارزش افزوده مبنا قرار مي گيرد. كه به اين اساس چهار شيوه كلي اعمال ماليات بر ارزش افزوده وجود دارد

1-روش تجمعي مستقيم. 2-روش تجمعي غير مستقيم. 3-روش تفريقي مستقيم

4-روش تفريقي غير مستقيم.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت معماری و تزئینات بناها و ساختمان های قدیمی بررسی تاثير متقابل IT بر کارآفريني و اشتغال پاورپوینت استانداردهای اعتبار بخشی بیمارستان در ایران پاورپوینت نرمال ترسازي رابطه‌ها پیشینه ومبانی نظری يژوهش بهزیستی روان‌شناختی