👈 فروشگاه فایل 👉

تأثير تحصيلات زنان در توسعه اقتصاد كشور

ارتباط با ما

... دانلود ...

تأثير تحصيلات زنان در توسعه اقتصاد كشور

تحقيق تأثير تحصيلات زنان در توسعه اقتصاد كشور

 متشکل از 115 صفحه ، در قالب word  قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::

مقدمه 1

چارچوبي نظري تحقيق 3

فرضيه‌ها 4

روش تحقيق 5

مشكلات و موانع 5

اصطلاحات و واژه‌هاي كليدي 6

(1) فصل اول: 8

1-1) توسعه و مفاهيم 8

2-1) توسعه اقتصادي 17

3-1) مطالعه اجمالي عوامل موثر بر توسعه اقتصادي 19

4-1) بررسي وضعيت توسعه‌اي ايران طي سال‌هاي 1382 –1376...23

جداول و نمودارها 26

(2) فصل دوم: 28

1-2) مطالعه وضعيت گذشته و موجود تحصيلات زنان در ايران 28

جداول و نمودارها 40

(3) فصل سوم: 44

1-3) تأثيرتحصيلات زنان بر عامل فرهنگي-اجتماعي توسعه اقتصادي 44

2-3) تاثير تحصيلات زنان بر عامل انساني توسعه اقتصادي 59

الف) تأثير كمي تحصيلات زنان بر عامل انساني توسعه اقتصادي 63

A) وضعيت زناشويي و سواد 63

B ) باروري و سواد 64

C) سواد و تعداد فرزندان 65

D) سطح تحصيلات و تعداد فرزندان 66

ب) تأثير كيفي تحصيلات زنان بر عامل انساني توسعه اقتصادي 67

A) سواد و تعداد فرزندان فوت شده 68

B) سواد و تعداد فرزندان داراي مدرك ديپلم و بالاتر

3-3 ) تأثير تحصيلات زنان بر عامل اقتصادي توسعه اقتصادي 69

جداول و نمودارها 81

(4) فصل چهارم: خلاصه پژوهش و پيشنهاد 93

1-4) بررسي چالش‌ها و موانع در مسير توسعه آموزشي زنان ايران 96

     2_4)بررسی فرضيه ها .102

     3_4)پيشنهاد برای روش تحقيق در مطالعات بعدی 102

فهرست منابع 103

فهرست جداول و نمودارها

عنوان صفحه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جدول (1-4-1) : روند اقتصاد ايران 1382- 1376 26

جدول (2-4-1): شاخص‌هاي فرهنگي- اجتماعي ايران 1382- 1376 26

جدول (3-4-1): توسعه انساني ايران در مقايسه با برخي 

كشورها 1382-1376 27

جدول (1-2) : تعداد و درصد رشد سالانه انواع جمعيت در ايران در 

سال‌هاي 1375 و 1365 و 1355 به تفكيك جنس 40

جدول (2-2) : تعداد و درصد رشد سالانه جمعيت موثر كشور در سالهاي

 1375 و 1365 و 1355 به تفكيك گروه‌هاي مختلف سني و جنس 40

جدول (3-2): ضريب اشتغال به تحصيل جمعيت ايران در گروه‌هاي سني

 24-6 ساله به تفكيك جنس دو سال‌هاي 1375 و 1365 و 1355 41

جدول (4-2): نسبت جنسي محصلين در سالهاي 1375 و 1365 و 1355 به 

تفكيك گروه‌هاي سني مختلف 41

جدول (5-2) درصد دانش‌آموزان دختر در سال‌هاي 1376 – 1315 به تفكيك 

سطوح مختلف آموزشي 41

جدول (6-2) درصد دختران در بين جمعيت دانش آموزش كشور در سال‌هاي

 1376-1347 به تفكيك سطوح مختلف آموزشي 41

جدول (7-2): تعداد و درصد رشد سالانه پذيرفته شدگان، دانشجويان 

و فارغ التحصيلان آموزش ‌عالي در ايران در سال‌هاي

 1377- 1357 به تفكيك جنس 42

جدول (8-2): تعداد و درصد پذيرفته‌شدگان زن در آموزش عالي در سال

 1376- 1358 به تفكيك دوره‌هاي تحصيلي 43

جدول (9-2): تعداد و درصد دانشجويان در آموزش عالي در سال‌هاي 

1377-1358 به تفكيك دوره‌هاي تحصيلي 43

جدول (1-A – الف- 2-3) : جمعيت زنان 10 ساله و بيشتر بر حسب وضع 

زناشويي به تفكيك شهري و روستايي 81

جدول (2- A- الف- 2 -3): جمعيت زنان 10 ساله و بيشتر بر حسب وضع 

سواد و زناشويي به تفكيك نقاط شهري و روستايي 81

نمودار (3-A- الف- 2-3): زنان 10 ساله و بيشتر بر حسب وضع زناشويي 82

جدول (4-A- الف- 2 – 3): جمعيت زنان 10 ساله و بيشتر حداقل يكبار 

ازدواج كرده بر حسب وضع سواد به تفكيك شهري و روستايي 83

جدول (1-B- الف- 2-3): ميزان باروري ويژه سني زنان بر حسب وضع 

سواد در نقاط شهري و روستايي 83

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت نیم نگاهی بر مدیریت تغییر و نوآوری پاورپوینت سیر تغییرات و تحولات خانواده پاورپوینت پروژه نقد بنا اسلام وبرابری خواب و مرگ و مقایسه آن دو