👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا

دارای 3 صفحه وبا فرمت PDF می باشد.

بخشی از محتوا ::

روایی: دارد

پایایی: دارد

تعداد سوالات : 15 سوال

نمره گذاری وتفسیر: دارد

منبع : دارد

روش نمره گذاری و تفسیر

این پرسشنامه دارای 15 سوال بوده و هدف آن سنجش توانمندسازی روانشناختی کارکنان در سازمان و ابعاد آن )شایستگی ،خودمختاری ،تأثيرگذاری ،معنیدار بودن و اعتماد( است. طيف پاسخگویی آن از نوع ليکرت بوده.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت سی پی یو معنی نوع دوستی و محبت به نظر کنفوسیوس پاورپوينت طرح درس جامعه شناسی کار و بیکاری پرسشنامه تعارض با والدین(CP) بررسی و شناخت میزان سنت پذیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی به منظور شناخت چگونگی پذیرش و درونی کردن