👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه خود افشاسازی پریشانی (کان و هسلینگ ، 2001)

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه خود افشاسازی پریشانی (کان و هسلینگ ، 2001)

پرسشنامه خود افشاسازی پریشانی (کان و هسلینگ ، 2001)

دارای 3 صفحه وبا فرمت word و قابل ویرایش می باشد

بخشی از محتوا ::

روایی: دارد

پایایی: دارد

تعداد سوالات : 12 سوال

نمره گذاری وتفسیر: دارد

منبع : دارد

در مطالعه حاضر از شاخص خودافشاسازی پریشانی  (کان و هسلینگ ، 2001) برای اندازه‌گیری میزان خودافشاسازی فرد استفاده گردید (پیوست 4). این مقیاس 12 گویه دارد که نشان‌دهنده میزان راحتی افراد در گفتگو راجع به پریشانی‌شان است. این مقیاس در یک طیف لیکرت 5 درجه‌ای طراحی شده است و پاسخ به گویه‌ها از یک (کاملاً مخالفم) تا پنج (کاملاً موافقم) نمره می‌گیرند. از این رو حداقل نمره در این مقیاس 12 و حداکثر آن 60 می‌تواند باشد. «دوست دارم راجع به افکار پریشان‌کننده‌ام با دیگران صحبت کنم»، یک نمونه از گویه‌های این مقیاس می‌باشد.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت صد نکته در پایان نامه نویسی تعامل با جوانان از منظر اسلام سيستم حقوق و دستمزد و تأثير آن در بهره وري سازمان مبانی نظری مدیریت کلاس،سبکهای مدیریت کلاس،فراشناخت اتوماسيون صنعتي