👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه شیوه های فرزند پروری

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه شیوه های فرزند پروری

پرسشنامه شیوه های فرزند پروری

دارای 3 صفحه وبا فرمت PDF می باشد

بخشی از محتوا ::

روایی: دارد

پایایی: دارد

تعداد سوالات : 30 سوال

نمره گذاری وتفسیر: دارد

منبع : دارد

پرسشنامه شیوه های فرزند پروری

این ابزار اقتباسی است از نظریه اقتدار والدین که براساس نظریه «بامریند» از سه الگوی آزادگذاری، استبدادی و اقتدار منطقی والدین جهت بررسی الگوهای نفوذ و شیوه های فرزند پروری ساخته شده است. فرم اولیه این پرسشنامه دارای 30ماده است که توسط دیانا بامریند )1973(طراحی وساخته شده است. 10ماده آن به شیوه آزادگذاری مطلق ،10 ماده به شیوه استبدادی و 10ماده دیگر به شیوه اقتدار منطقی والدین در امر پرورش فرزند مربوط می شود.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت بتن نیمه شفاف پاورپوینت بتن پاورپوینت کاهش اثر پدیده تشدید زیرسنکرون توسط بانک مقاومت ترمزی دینامیکی سوالات ارشد سراسری کد 1310 -مهندسي توليدات گياهي سالهای 93،94 و 95 +پاسخنامه 95 سوالات ارشد سراسری کد 1121 - مجموعه زبان انگليسي سال های 93، 94 و 95