👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت الگوريتم كراسكل، الگوريتم پريم ، الگوريتم سولين

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت الگوريتم كراسكل، الگوريتم پريم ، الگوريتم سولين

دانلود پاورپوینت با موضوع پاورپوینت الگوريتم كراسكل، الگوريتم پريم ، الگوريتم سولين دارای 10 اسلاید و با فرمت .ppt و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

 

تعداد اسلاید : 10 اسلاید

فرمت فایل: پاورپوینت .ppt و قابل ویرایش

آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی از متن نمونه:

2-6 اجزاي دو اتصالي و نقاط اتصال نقطه اتصال : يک راس مانند v از گراف G مي باشد به نحوي که حذف راس v همراه با تمام لبه هاي متلاقي با v ، گرافي به نام ايجادمي کند که حداقل داراي دو جز متصل است. گراف دو اتصالي يک گراف متصل است اگر فاقد نقاط اتصالي باشد . گراف دو اتصالي گراف متصل 3-6 درختان پوشاي با حداقل هزينه هزينه يک درخت پوشاي يک گراف داراي وزن ، مجموع هزينه هاي (وزن هاي) لبه ها در درخت پوشا مي باشد. درخت پوشاي حداقل هزينه ، درخت پوشايي است که داراي کمترين هزينه باشد. براي به دست آوردن درخت پوشاي حداقل هزينه يک گراف وزن دارمتصل مي توان از سه الگوريتم متفاوت استفاده نمود : الگوريتم كراسكل، الگوريتم پريم ، الگوريتم سولين هر سه روش از يک طراحي الگوريتمي به نام خط مشي greedy استفاده مي کنند. 3-6 درختان پوشاي با حداقل هزينه براي درخت هاي پوشا از ملاک کمترين هزينه استفاده مي شود. روش ما بايد داراي شرايط زير باشد : بايد فقط از لبه هاي داخل گراف استفاده کنيم. بايد دقيقا از n-1 لبه استفاده کنيم. نبايد از لبه هايي که ايجاد يک حلقه مي کنند ، استفاده کنيم. 3-6 الگوريتم كراسكل در اين روش ، درخت پوشاي با کمترين هزينه T ، لبه به لبه ساخته مي شود. لبه هاي مورد استفاده در T ، به ترتيب صعودي وزن ها مي باشد. يک لبه در T خواهد بود، اگر با لبه هاي قبل که در T بوده اند ، تشکيل يک حلقه ندهد چون G متصل است و داراي n > 0 راس است ، دقيقا n – 1 لبه براي T انتخاب مي شود. اين الگوريتم با نام راشال نيز شناخته شده است 3-6 الگوريتم كراسكل(مثال) 3-6 الگوريتم كراسكل(راشال) فرض کنيد G يک گراف متصل وزن دار باشد ، الگوريتم راشال يک درخت پوشاي حداقل را ايجاد مي کند. قضيه الگوريتم پريم مانند الگوريتم كراسكل، در هر زمان يک لبه از درخت پوشاي حداقل هزينه را مي سازد. هر چند در هر مرحله الگوريتم پريم، مجموعه لبه ها انتخاب شده يک درخت را تشکيل مي دهند . در مقابل ، مجموعه لبه هاي انتخاب شده در الگوريتم كراسكل در هر مرحله يک جنگل را تشکيل مي دهند. الگوريتم پريم با يک درخت مانند T ، که تنها شامل يک راس است، شروع مي کند. اين مي تواند هر يک از رئوس در گراف اصلي باشد. سپس يک لبه با کمترين هزينه مانند به T اضافه مي شود به نحوي که از خود يک درخت مي باشد. اين عمل را تا زماني که T شامل n – 1 لبه باشد ، ادامه مي دهيم. 3-6 الگوريتم پريم ....

👇محصولات تصادفی👇

پرسشنامه انگیزه کاری معلمان پاورپوینت سونوتراپی نظريه انتظار پیشینه تحقیق و مبانی نظری فرهنگ ایثار و شهادت اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی