👈 فروشگاه فایل 👉

نقش تاریخی زن در تمدن ایرانی- اسلامی

ارتباط با ما

... دانلود ...

نقش تاریخی زن در تمدن ایرانی- اسلامی

تحقيق نقش تاریخی زن در تمدن ایرانی- اسلامی

 متشکل از 20 صفحه ، در قالب word  قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::

فهرست

عنوان                                                                                                                     صفحه

پیشگفتار    2

مقدمه    3

محتواي مقصد و منظور فرهنگي انقلاب    5

مشاركت‌ زنان‌ در جهاد    7

سخن آخر    17

چکیده    18

منابع و مآخذ     19

پیشگفتار

انقلاب اسلامي ايران، تنها يك جهاد و مبارزه سياسي براي تغيير يك حكومت يا رژيم طغيانگر و ظالم و مستبد نــبود، بلكه نهضت بيداري يك ملت در برابر صف خودكامگي، استعمار و از خودبيگانگي بود.

حركت بيداري براي مقابله با استعمار و بركندن مباني فرهنگي ، اعتقادي و آئيني يك ملت بود. حـماسه‌اي براي احياء آئـين و فكر و انديشه ديني، اعتقادي و باورهاي ديرين و پا بر جاي يك ملت بزرگ بود. يك حماسه عظيم بود كه با همــت و غيـرت مردمي بپاخاسته، براي صيانت از ارزش هاي دين باورانه خود بسيج شدند.

اينچنين حركتي توانست، با دست آويزي به اصول و آرمان‌هــا و ارزش‌هاي مكتبي خود، تحـولات بسـيار گســترده‌اي را در سنگرهاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و همچنين اقتصادي و منطـقه‌اي مارا در جهان بدنبال داشته است. بايد از بهترين تعبير نهضت‌هاي اسلامي براي اين عملكردها و پيامدهاي عظيم و اميدبخــش به دنـبال آن از كلمه تجـديد حيات اسـتفاده كنيم و اينچنين در يك نگاه فرهنگي مي‌توانيم اين را 'حيات طيبه يك ملت ' بخوانيم.

و اگر در بحث‌ها و گفتمان انقلاب يا همين حيات طيبه خوب نگاه افكنيم اين‌گونه مي‌بينيم كه:

* آرمان‌ها و آئين و اصول فرهنگ اسلامي تكيه گاه و سنگر رهايي بخش براي دست يابي به پيروزي ملت و انقلاب بود.

* بهره‌بري از فرامين و تعاليم اسلام و ائمه هدي

* ايجاد و املاي عدالت اجتماعي به ويژه عزت بخشيدن به قشر عظيم زنان و رد زمينه‌هاي تبعيض در قوانين جامعه

* پرهيز از وابستگي و قطع هرگونه ريشه‌هاي فرهنگي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي

* گزينه خود باوري به آنچه استعداد و توانايي به حساب آيد

* سخت كوشي، همبستگي و جهاد براي استقلال براي رسيدن به تكامل

* ضرورت توجه به خطر از خودبيگانگي فرهنگي

* توسعه تعليم و تربيت عمومي و عالي در همه نقاط كشور و به حداقل رساندن گزينه بي‌سوادي

و خود اين اهداف و وجود سرشار گزينه‌هاي بالا باعث شكل و حجم بخشي به هدف‌هاي فرهنگي در اين راستا است.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت اموزش باکس(اسپایدرمن ) بررسی بیماری طاعون شتر پروپوزال ارزیابی نوع مدیریت سود وبررسی اثر ساختار مالكيت و اندازه شرکت برروی مدیریت سودآوری آتی بررسی و تحقیق درباره پايداري خطوط انتقال در برق بررسي پارامترهاي طراحي ترانسفورماتورهاي قدرت تكه فاز و ارائه الگوريتم مناسب براي طراحي بهينه آن با ا